Skip navigation MENU

Meet je voetafdruk

Campagne over

Iedereen gebruikt een stukje van de aarde om te leven. Dit stukje is nodig om bijvoorbeeld je voedsel te verbouwen, je huis te verwarmen, je afval te laten verwerken, je kleding te produceren of naar je werk te reizen. We noemen dit stuk aarde je Voetafdruk.

Per inwoner op aarde hebben we 1,8 hectare grond beschikbaar. Dit is gelijk aan ongeveer 3,5 voetbalvelden. We gebruiken er in Nederland gemiddeld wel 12, ofwel zo’n 6 hectare per persoon. Wat de gemiddelde voetafdruk in Gelderland is, zie je in de afbeelding onderaan deze pagina. Dit getal wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de Natuur en Milieufederaties.

Wil je weten hoeveel hectare jij gebruikt? De Natuur en Milieufederaties hebben een Voetafdrukscan ontwikkeld, waarmee je kunt zien hoeveel aarde jij nodig hebt. Na het invullen, wat maar 15 minuten duurt, zie je jouw persoonlijke Voetafdruk.

Naar de Voetafdrukscan

Meer weten? Kijk op www.voetafdruknederland.nl.

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij de GNMF. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@gnmf.nl, 06 2933 0517