Skip navigation MENU

Nieuws

Wij zijn op zoek naar een directeur!

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is per 1 mei 2018 op zoek naar een directeur (32 uur per week) De GNMF is een provinciale natuur- en milieuorganisatie die samen met haar achterban werkt aan een mooi en duurzaam Gelderland. De GNMF is een vereniging met bijna 100 lidorganisaties, ruim 300 individuele leden en een […]

Teken de petitie voor behoud van de das in Wijchen

Natuur en Milieu Wijchen en Das en Boom maken bezwaar tegen de herinrichtingsplannen van de gemeente Wijchen voor het Oosterpark. Het Oosterpark is leefgebied voor onder meer de das. Met de beoogde herinrichting zal de natuurwaarde naar verwachting achteruitgaan. Zo zouden er nieuwe paden moeten worden aangelegd door de natuur, er zouden speelvoorzieningen  moeten komen […]

Geen opslag champost bij Landgoederen Waardenburg en Neerijnen

Rechtbank Gelderland staat opslag van champost (champignonmest, het eindproduct van de champignonteelt) op het bedrijfsterrein van RRT te Neerijnen niet toe. Dit bedrijfsterrein grenst direct aan de landgoederen Waardenburg en Neerijnen van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het bedrijf kreeg van de provincie Gelderland daarvoor toestemming via een zgn. milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning. Het […]

Tweede plaats voor gemeente Arnhem bij Stookjerijk Trofee

De gemeente Arnhem heeft de tweede prijs gewonnen voor de groenste Prestatie­afspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Wethouder Geert Ritsema ontving de prijs uit handen van Sabine Galjé (ministerie BZK). Arnhem eindigde achter de gemeente Utrecht, die de Stookjerijk-Trofee 2017 uitgereikt kreeg. Volgens de jury gaan Arnhemse huurdersverenigingen, corporaties en gemeente komend […]

Help milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem wil een nieuw ziekenhuis bouwen en heeft hiervoor een buitenstedelijke locatie gekozen. De beoogde locatie is nabij de afrit van de A18, net ten zuiden van het stedelijk gebied van Doetinchem. Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek verzet zich hiertegen omdat dit gebied bestemd is als Groene Ontwikkelzone. Het is een waardevol cultuurlandschap […]

Stop landjepik in het agrarische landschap

De Gelderse Natuur en Milieufederatie maakt zich grote zorgen over het landjepik door boeren in de Achterhoek en waarschijnlijk heel Gelderland. Bermen en slootranden van gemeenten en waterschappen worden massaal gemaaid en bemest. Houtwallen, bomen, singels en natuurlijke bermen en slootranden verdwijnen. De GNMF roept de wettige eigenaren op hun grond terug te eisen en […]

Gemeente Utrecht wint Stookjerijk Trofee 2017

De gemeente Utrecht is de trotse winnaar van de Stookjerijk-Trofee 2017; de prijs voor de groenste Prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Utrecht ontving de prijs uit handen van Sabine Galjé (ministerie BZK). Arnhem eindigde als tweede en Lelystad als derde. De Stookjerijk-Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk van de Natuur […]

GEA-gemeenten publiceren Handreiking verduurzaming vastgoed

Hoe kunnen gemeenten hun vastgoed efficiënt verduurzamen? Om deze vraag te beantwoorden, hebben dertien Gelderse gemeenten samen de ‘Handreiking Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ geschreven. Hiermee kunnen alle gemeenten snel hun eigen gebouwen energiezuiniger maken. De publicatie is een product van de tafel ‘Voorbeeldige overheid’ van het Gelders Energieakkoord (GEA). Op 23 november overhandigde tafelvoorzitter Tienke van […]

Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben dit gisteren vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij zullen […]

Right to Challenge

In Nederland is bij wet het ”right to challenge” geregeld. Op het moment dat een inwoner / groep inwoners vindt dat ze iets beter kunnen organiseren of uitvoeren dan de gemeente, kunnen zij een challenge uitvoeren: Dit wil zeggen; naar de gemeente toestappen en zeggen: dat en dat wat jullie nu doen, dat kunnen wij beter. De gemeente […]