Skip navigation MENU

Bijeenkomst Wind op Land

16 september 2017 - 11:00 uur

Op zaterdag 16 september organiseren de Natuur en Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu de bijeenkomst: ‘Omgevingsvraagstukken bij Wind op Land’, met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. Er is een interessant programma voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al lange tijd meelopen in de windsector. Komt je ook? Aanmelden kan op www.windopland.nl.

WANNEER: ZATERDAG 16 SEPTEMBER, 11.00-16.00 UUR
LOCATIE: DE KLIF, PIJLPUNTSTRAAT 1, NIJMEGEN-NOORD

 

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • De ontwikkeling van een windpark: van idee tot realisatie en exploitatie;
  • De verschillende rollen die coöperaties kunnen vervullen bij windenergie;
  • Samenwerkende coöperaties op de energiemarkt;
  • Crowdfunding van windenergie;
  • Communicatie over windenergie, de rol van de media en hoe daar mee om te gaan;
  • Grondposities en grondcontracten bij windenergie;

Verder zal er een informatiemarkt zijn, een presentatie van de websites ‘Wind op Land: het platform voor draagvlak en participatie’ en ‘Het Energie-Initiatief’ en een excursie naar coöperatief windpark Nijmegen-Betuwe. Na afloop is er een netwerkborrel.