Skip navigation MENU

Informatiebijeenkomst: Impact van stikstof op de natuur

21 september 2019 - 13:30 uur

Door de recente uitspraak van de Raad van State wordt het bedrijven, verkeer en veehouderij een stuk moeilijker gemaakt om stikstof in de lucht te brengen. Veel projecten in heel Nederland zijn daardoor stil komen te liggen. Is dat terecht, is stikstof echt zo’n groot probleem? Daarover organiseert vereniging Leefmilieu 21 september een bijeenkomst in Nijmegen.

Arnold van den Burg heeft onderzocht op welke manier stikstof schadelijk is voor dieren en dan met name voor vogels. Op zaterdag 21 september presenteert hij de resultaten van zijn onderzoek voor belangstellenden.

Arnold van den Burg studeerde biologie in Wageningen, promoveerde aan de University of Nottingham (UK) en werkt nu bij Stichting BioSFeer. Hij ondersteunde de vereniging Leefmilieu in Luxemburg bij het Europese Hof door de rechters in het proces over de PAS duidelijk te maken wat er op het spel staat als we doorgaan met het vervuilen van de natuur met stikstof.

Na de presentatie en een korte pauze willen we met de aanwezigen doorpraten over de maatregelen die genomen kunnen worden om de stikstofbelasting op de natuur te beperken. En aan welke maatregelen de aanwezigen de voorkeur geven.

Datum: Zaterdag 21 september, 13.30 – 17.00 uur
Plaats: De Bastei, Lange Baan 4 in Nijmegen
Deelname: Gratis voor leden. Overigen betalen € 10,-
Aanmelden: Via burgernetwerk@leefmilieu.nl
Organisatie: Vereniging Leefmilieu