Skip navigation MENU

GNMF teleurgesteld in Raad van State omtrent bouwvergunning Landgoed Rhederhof

Geplaatst op 05-10-2017 in Nieuws.

Vier organisaties, waaronder de GNMF, die bezwaar hadden aangetekend tegen de bouwplannen voor appartementengebouwen op landgoed Rhederhof zijn teleurgesteld nu de Raad van State de bouwvergunning in stand heeft gelaten. De Raad van State stelde de gemeente Rheden in het gelijk en oordeelde dat de bouwplannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie, Bond Heemschut, Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom verzetten zich al lange tijd tegen grootschalige bebouwing op het oude landgoed bij Rheden. Zij zijn van mening dat vanwege de bijzondere locatie op de Veluwezoom prioriteit moet worden gegeven aan behoud en herstel van het Nationaal Landschap Veluwe. Massale bebouwing past daar niet bij. Ook kunnen zij zich niet verenigen met het gegeven dat gebruik is gemaakt van een zeer gedateerd bestemmingsplan met heel andere uitgangspunten dan waarvoor nu een bouwvergunning is verleend.

De organisaties vrezen bovendien dat schade zal worden toegebracht aan de aanwezige natuur als de plannen worden uitgevoerd. In april 2016 oordeelde de Raad van State dat de Provincie Gelderland ten onrechte op grond van de Natuurbeschermingswet toestemming had verleend voor de bouwplannen en stelde de belangenorganisaties toen wel in het gelijk. Zolang die toestemming er niet is, kan er ook niet met de bouw worden begonnen.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@gnmf.nl of 026-3523740