Skip navigation MENU

Open ruimte bij Medel voorlopig behouden

Geplaatst op 17-10-2018 in Nieuws.

De uitbreiding van bedrijventerrein Medel bij Tiel is voorlopig stilgelegd. De GNMF had samen met Waardevol Tiel en omwonenden hierom gevraagd bij de Raad van State. Wij vinden de uitbreiding overbodig, omdat er te weinig is gekeken naar alternatieve, leegstaande terreinen. Ook zal extra verkeer bij Medel leiden tot meer luchtvervuiling door de uitstoot van stikstof.

De Raad van State heeft op 16 oktober het nieuwe bestemmingsplan voorlopig geschorst. De GNMF is hier blij mee. Joost Reijnen: “In Gelderland moeten we zuinig omgaan met de ruimte. Dat betekent dat je bestaande terreinen moet benutten voordat je nieuwe ontwikkelt. Wij willen dat eerst daarnaar serieus onderzoek wordt gedaan. Bovendien zou de uitbreiding onomkeerbare aantasting van natuur en landschap betekenen en het woongenot van omwonenden onacceptabel aantasten”.

Natura 2000

De verwachte uitstoot van stikstof door het verkeer heeft gevolgen voor de Natura2000-gebieden Veluwe en Rijntakken. De Raad van State wil daarom eerst een uitspraak van het Europese Hof over stikstofuitstoot afwachten. Die wordt begin november verwacht.
De aanleg van een nieuwe weg is nu stilgelegd. Wel mogen de al gestarte werkzaamheden voor de riolering worden afgerond.
Er loopt nog een beroep van de GNMF, Waardevol Tiel en omwonenden tegen het bestemmingsplan ‘Kanaalzone-Medel Afronding’.

Schorsingsuitspraak Raad van State, 16 oktober 2018

Joost Reijnen on Email
Joost Reijnen
Joost Reijnen
Adjunct directeur bij GNMF
Joost is namens de GNMF de gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. Ook volgt hij de ontwikkelingen rondom de vliegroutes boven de Veluwe. Meer weten? Bel of mail: 026 3523741, j.reijnen@gnmf.nl.