Skip navigation MENU

“Plan voor zonnepark Landgoed Quadenoord moet van tafel”

Geplaatst op 21-10-2019 in Nieuws.

Quadenoord. Foto Google Maps, Dennis Smit

Quadenoord. Foto Google Maps, Dennis Smit

Het plan voor een zonnepark van bijna 12 hectare op Landgoed Quadenoord bij Renkum moet zo snel mogelijk van tafel. Dit vinden acht natuurorganisaties, waaronder de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Volgens hen is sprake van ad hoc beleid en ontbreekt het bij de gemeente Renkum aan een visie op de energietransitie.

De organisaties hopen dat de provincie Gelderland een stokje voor het plan zal steken. In een brief aan de provincie stellen zij dat Natura 2000-gebieden zoals Quadenoord wettelijk beschermd zijn tegen verstorende activiteiten.

Zonneladder

Daarnaast wijzen ze op de Zonneladder van de GNMF. Daarin staat dat eerst moet worden begonnen met een landschappelijke analyse van potentieel geschikte gebieden voor zonneparken. De locatiekeuze van B&W voldoet hier niet aan. Door ad hoc en zonder visie een zonnepark in dit Natura 2000-gebied toe te staan, is het hek van de dam. Dit zal zeker leiden tot verdere versnippering van natuur. Ook zal het draagvlak voor een duurzame energievoorziening in Gelderland afnemen.

Tegenspraak

Bovendien is de beoogde locatie in tegenspraak met de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Zou de provincie akkoord gaan, dan is de kans groot dat burgers en organisaties tijd en geld gaan investeren om de overheid te dwingen zich te houden aan de eigen regelgeving.

Klimaat én biodiversiteit

Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, zo schrijven de natuurorganisaties. Maar de aanpak van de een mag niet ten koste gaan van de ander. In plaats daarvan moet de gemeente Renkum worden uitgedaagd oplossingen te vinden die voor zowel het klimaat als de biodiversiteit winst opleveren. De organisaties zijn bereid om in gezamenlijkheid de Zonneladder te doorlopen en van daaruit te zoeken naar betere oplossingen.

Brief natuurorganisaties aan province over zonnepark op Quadenoord, 16 oktober 2019

De Constructieve Zonneladder, De Natuur en Milieufederaties, januari 2019

Aan de slag met zonnevelden, GNMF

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Duurzame energie, water en participatie
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@gnmf.nl, 06 4882 0433.