Skip navigation MENU

Klachtenprocedure

Klachten zijn belangrijke signalen voor de GNMF. Wanneer jij ontevreden bent over iets wat de GNMF heeft gecommuniceerd of uitgevoerd kan je altijd een klacht indienen. Dat geldt niet alleen voor leden of organisaties waar we mee samenwerken, maar ook voor geïnteresseerden of anderen die iets aan GNMF kenbaar willen maken. Wij willen namelijk echt een organisatie zijn die de stem van de inwoners van Gelderland vertegenwoordigd. De GNMF kan met die klachten zaken verbeteren, inhoudelijke discussie aanscherpen of weten wat er binnen de organisatie is misgegaan.

Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk en via mail worden ingediend en zullen altijd binnen 14 dagen worden beantwoord. Als de klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld krijgt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop procedure, contactpersoon). Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.