Skip navigation MENU

Organisatie

De GNMF vervult een provinciale koepelfunctie voor de vele vrijwilligers die actief zijn in honderd aangesloten lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties in Gelderland. In mei 2014 is de stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie omgezet in een vereniging, met zo’n honderd groepen en bijna vierhonderd particuliere leden. De GNMF heeft een bestuur en een bureau. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

Het Bureau

Directeur

Adjunct directeur

Beleidsmedewerkers

Communicatie en pers

Werving en binding

Secretariaat en administratie

Bestuur

  • Dhr. H.J. Brons, secretaris
  • Dhr. W. Eckhardt
  • Mevr. C. Haubrich, vice-voorzitter
  • Mevr. Y. Kleefkens, penningmeester
  • Dhr. D. Kuipers
  • Dhr. D. van Uitert, voorzitter, voorzitter@gnmf.nl

Ere-voorzitter

  • Dhr. A. Lansink

Vacatures en Stagemogelijkheden

Op zoek naar een baan in natuur en milieu? Bekijk de vacatures.
Wil je bij de GNMF stage lopen? Neem contact met ons op via het contactformulier voor de actuele mogelijkheden. We hebben regelmatig een plek voor een HBO of Universitaire stagiair (op het gebied van onderzoek of beleid). Geef daarbij aan welke opleiding / afstudeerrichting je volgt en wat voor soort stage-opdracht je interesse naar uitgaat.