Skip navigation MENU

Partners

Krachtenbundeling voor een stevig natuur- en milieugeluid. Daar gaat het om. We doen dat door samen te werken in projecten, door convenanten en coalities te sluiten en door te onderhandelen. Daar waar het voor het werk van de GNMF nuttig en efficiënt is, zoeken we samenwerking met andere partijen. Soms is deze samenwerking formeel vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. In andere gevallen ontstaat de samenwerking spontaan.

Ons netwerk bestaat uit onze aangesloten organisaties, partners in Gelderland en het landelijk netwerk natuur en milieu.

Aangesloten Organisaties

In Gelderland verbindt de GNMF als koepel zo’n 100 aangesloten organisaties. Deze Gelderse natuur en milieuorganisaties en lokale groepen zijn belangrijke samenwerkingspartners die ontwikkelingen in Gelderland signaleren en waarmee we projecten en campagnes uitvoeren.

Bekijk hier onze honderd aangesloten organisaties. Is jouw organisatie nog niet aangesloten bij de GNMF? Word nu lid

Partners in Gelderland

GNMF is een echte netwerkorganisatie. Waar mogelijk werken we in Gelderland samen met andere partners. Een goed voorbeeld is het Oogstfeest dat jaarlijks wordt georganiseerd door: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland.

Terreinbeherende organisaties

IVN Consulentschap

Als het gaat om educatie in Gelderland, zijn IVN Gelderland en NME Consulentschap onze partners. We versterken onze gezamenlijke achterban van natuur- en milieugroepen.

Provincie Gelderland

GelderlandDe Provincie Gelderland is niet alleen onze belangrijkste subsidiënt, maar we voeren ook opdrachten voor de provincie uit. Omdat beïnvloeding van het beleid in Gelderland één van onze hoofdtaken is, overleggen we veel en voeren we lobby voor belangrijke kwesties, zoals aanleg van wegen, de ontwikkeling van de landbouw en ruimtelijke ordeningszaken.

Manifestpartners

Elf organisaties waaronder de GNMF, die zich richten op een duurzame ontwikkeling van natuur, milieu, landschap, landbouw en water in Gelderland. Lees hier meer over de manifestpartners.

Bedrijven

De GNMF werkt frequent en goed samen met bedrijven, die in hun bedrijfsvoering een serieuze bijdrage leveren aan natuur, landschap en milieu in Gelderland. Veel van deze bedrijven vinden het belangrijk dat ons werk financieel wordt ondersteund, zonder dat dit onze onafhankelijkheid aantast. Daarom hebben we op hun advies het Vriendenfonds opgericht, waaraan koplopers met duurzame en groene ambities deelnemen.

Het Vriendenfonds is in beheer van het bestuur van de GNMF. Jaarlijks leggen we over de activiteiten verantwoording af aan de donerende bedrijven. Wij helpen onze bedrijfsvrienden indien mogelijk met onafhankelijk advies en bemiddeling. Verder organiseren we een jaarlijkse netwerkdag met aandacht voor groen en duurzaam beleid.

Geïnteresseerd om bij te dragen aan ons Vriendenfondsfonds? Neem contact op met Anne Koemans voor een vrijblijvende kennismaking.

Media

Nieuwe Veluwe is hét tijdschrift voor alle mensen die houden van de Veluwe en meer willen weten over het gebied. Elke drie maanden passeren natuur, landschap, cultuur(historie) en kunst de revue. De GNMF neemt deel aan de klankbordgroep van Nieuwe Veluwe en kan het kwartaalblad van harte aanbevelen. Kijk voor meer informatie en een (proef)abonnement op de website van Nieuwe Veluwe.

Landelijk Netwerk Natuur en Milieu

logo NMFDe Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt veel samen met de andere elf federaties, vooral in landelijke projecten. Dit samenwerkingsverband heet De Natuur en Milieufederaties en heeft een eigen website. Daarop staan veel projecten omschreven en uiteraard zijn er ook links naar alle natuur en milieufederaties.

De twaalf federaties vormen samen met de landelijke stichting Natuur & Milieu het Netwerk Natuur en Milieu. We voeren projecten uit als Nacht van de Nacht en de GoodFoodClub. Ook kunnen we gezamenlijk optrekken waar het gaat om lobby in Den Haag.

Samenwerking met anderen

Postcode LoterijIn veel projecten werken we samen met uiteenlopende organisaties. De Nationale Postcodeloterij is een belangrijke pijler voor financiering. We werken regelmatig samen met o.a. gemeenten, waterschappen en agrarische belangenorganisaties. Niet alleen in projecten, maar ook bij netelige kwesties zoeken we zoveel mogelijk het overleg op om in een zo vroeg mogelijk stadium oplossingen te vinden.