Skip navigation MENU

Wat wij doen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie voert tal van projecten en campagnes uit. We kiezen voor drie belangrijke thema’s: natuur en landschap, energie en milieu, en landbouw en voedsel. Kies hieronder een actueel item uit waarover je meer wilt weten.

Samenwerken is belangrijk voor ons. Met onze leden en aangesloten organisaties. Met onze natuur- en milieucollega’s in Gelderland en daarbuiten. En met alle andere mensen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland. We nemen initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen en we adviseren inwoners, bedrijven en overheden.

Meer weten of hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Hun gegevens vind je hier.

Omgevingswet - De Omgevingsvisie

Omgevingswet – De Omgevingsvisie

Het rijk, de provincies en gemeenten stellen elk een eigen Omgevingsvisie op. De beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt ...
Meer Lezen
Omgevingswet - De kerninstrumenten

Omgevingswet – De kerninstrumenten

De tekst hieronder is integraal overgenomen uit het Informatieblad Omgevingswet van het ministerie Infrastructuur en Milieu. Zes instrumenten vormen de ...
Meer Lezen
Omgevingswet - Algemene Maatregelen van Bestuur

Omgevingswet – Algemene Maatregelen van Bestuur

De Omgevingswet is een zogeheten Kaderwet. Ze bevat alleen regels op hoofdlijnen die in andere wet- en regelgeving worden uitgewerkt ...
Meer Lezen
De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! We horen het al een paar jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang en er gaan ...
Meer Lezen
Bos. Foto Joost Meijer

Bomen beheren en beschermen

Bomen en andere groene landschapselementen zijn belangrijk. Niet alleen voor de natuur en biodiversiteit, maar ook voor het klimaat en ...
Meer Lezen
Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw ...
Meer Lezen
Lelystad Airport

Lelystad Airport

Laatste nieuws De GNMF heeft mede namens andere groene organisaties op 19 februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp ...
Meer Lezen
Schone lucht. Foto Jazza RGB Stock

Het belang van schone lucht

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. In Gelderland kan de luchtkwaliteit lokaal bedenkelijk zijn. Dat kan slecht zijn voor de mens, ...
Meer Lezen
Grutto, Luc Hoogenstein, Saxifraga

Actieplan Akker- en Weidevogels

Onder initiatief van de GNMF is het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels tot stand gekomen ...
Meer Lezen
Houtsnippers

Hout is grondstof, geen brandstof

Hout moet als grondstof worden ingezet, niet voor energieopwekking ...
Meer Lezen
Verondiepen van waterplassen

Verondiepen van waterplassen

Het verondiepen van zandwinplassenbiedt kansen voor de natuur, maar er is veel onrust over vervuilde grond ...
Meer Lezen
Behoud het Achterhoekse coulisselandschap

Behoud het Achterhoekse coulisselandschap

Het Achterhoekse coulisselandschap verdwijnt steeds meer. Houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden sluipenderwijs verwijderd ...
Meer Lezen
‘Energiek Beuningen’

‘Energiek Beuningen’

Gemeente Beuningen heeft de eerste stappen richting energietransitie al gezet. In 2016 is in een proces met diverse werkgroepen toegewerkt ...
Meer Lezen
Stoere Boeren

Stoere Boeren

Op dit inspiratieblog vertellen stoere boeren hun verhaal. Boeren die uitdagingen aangaan in verantwoord boeren ...
Meer Lezen
Zonnepark in Nijmegen, oplevering augustus 2012. Foto GNMF

Het Energie Initiatief

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven ...
Meer Lezen
Vlieghinder Teuge

Vlieghinder Teuge

Via het open forum de TeugeTafel volgen wij actief de ontwikkelingen rondom het luchthavenbesluit en ondernemen we waar nodig actie ...
Meer Lezen
ecologische voetafdruk

Voetafdruk

Hoeveel aarde heb jij nodig? Meet je voetafdruk met de online scan ...
Meer Lezen
Windpark Nijmegen-Betuwe. Foto Gerard van Bree

Windpark Nijmegen-Betuwe

In een recordtijd van nog geen vier jaar hebben burgers uit Nijmegen en omgeving Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Het windpark, met ...
Meer Lezen
Stadsbijen

Stadsbijen

Zorg cliënten verzorgen bijen, goed voor de natuur in de stad, de bijen en de cliënten ...
Meer Lezen
Bigjump logo

Big Jump

Sinds 2002 springen in heel Europa in juli tienduizenden mensen tegelijk  in het water. Met deze Big Jump vragen ze ...
Meer Lezen
Stookjerijk

Stookjerijk

Stookjerijk stimuleert gemeenten, corporaties en huurders om versneld werk te maken van energiebesparing ...
Meer Lezen
Parklaan Ede

Parklaan Ede

Gemeente Ede wil de Parklaan uitbreiden ten kostte van natuur en leefomgeving. Het alternatieve plan geeft een betere inpassing ...
Meer Lezen
A15 Doortrekking

A15 Doortrekking

De tweede kamer wil de A15 doortrekken langs kleine buurtschappen en het natuurgebied Gelderse Poort. Er is een beter alternatief ...
Meer Lezen
Berendonck

Berendonck

De Berendonck is een prachtig recreatiegebied bij Wijchen. Het plan voor saunacomplex 'Thermen Berendonck' bedreigt flora en fauna ...
Meer Lezen
Hattemerpoort

Hattemerpoort

120 hectare nieuwe natuur bij Hattem. GNMF is de gebiedsregisseur en verbindt de Veluwe aan de IJssel ...
Meer Lezen
Sterrenkijken Presikheaven

Nacht van de Nacht evenement

Doe mee op 26 oktober! Op zaterdag 26 oktober 2019 organiseren de Natuur en Milieufederaties opnieuw het Nacht van de ...
Meer Lezen
GEA 2016

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal en over 20 jaar van het gas af. Het GEA zet theorie om in actie ...
Meer Lezen
Waaljutters

Waaljutters

IVN en GNMF gaan samen voor een schone Waal. Waaljutters hebben al 25.000 kilo zwerfvuil uit de uiterwaarden gehaald ...
Meer Lezen
Dassen. Foto: Darin Smith

Rhederhof

Bij Rheden gaan we voor behoud van het leefgebied van de dassen ...
Meer Lezen