Skip navigation MENU

Actieplan Akker- en Weidevogels

Project in regio

Op de bres voor akker- en weidevogels

Akker- en weidevogels horen bij het landschap van Gelderland. We genieten van de roep van de kievit en van de zang van de veldleeuwerik. De grutto is zelfs uitgeroepen tot Nationale Vogel. En toch gaat het niet goed met de akker- en weidevogels. Hun aantallen gaan in rap tempo achteruit, vooral door als gevolg van de intensieve landbouw.

Niet alleen de GNMF, maar vele andere organisaties op het gebied van natuurbescherming, vogelbescherming en landbouw vinden dat het roer om moet. Om te beginnen in Gelderland. Net als een meerderheid in Provinciale Staten willen we de situatie van deze vogels verbeteren.

Daarom hebben wij samen met LTO Noord het initiatief genomen voor een Actieplan Akker- en Weidevogels. Boordevol maatregelen die de kievit, grutto en veldleeuwerik er weer bovenop moeten helpen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de agrarische natuurverenigingen in Gelderland. GNMF-directeur Volkert Vintges: “Met dit actieplan slaan landbouw- en natuur­organi­saties de handen ineen. Samen willen we de teloorgang van de akker- en weide­vogels stoppen. Hiervoor willen we tien pilotprojecten uitvoeren, zodat we de oorzaken van de problemen goed kunnen aanpakken. We vragen de provincie om dit financieel mogelijk te maken”.

In 2017 is in Gelderland begonnen met de uitvoering van het Actieplan. Dankzij de provincie kunnen extra projecten worden gefinancierd om de kansen voor weidevogels te versterken. Zoals aangepast maaibeheer, vernatting en mogelijkheden om predatie van kuikens  te beperken.
Vanuit de Weidevogelvereniging Achterhoek wordt extra aandacht besteed aan het nieuwe fenomeen van weidevogelboerderijen. De GNMF ziet veel kansen met vernattingsprojecten en zou graag zien dat daar nog meer op wordt ingezet in Gelderland. Hieronder staat een mooi voorbeeld uit Overijssel.

 

 Gemeenschappelijke verklaring akker- en weidevogels (.pdf 513kb)

Laatste nieuws over Actieplan akker en weidevogels

Goed werk van de GNMF?

Steun ons, word lid!

De GNMF zet zich in voor behoud en bescherming van de akker- en weidevogels in Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom voor bescherming van de Gelderse flora en fauna. Alvast bedankt!

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@gnmf.nl of 026-3523740