Skip navigation MENU

Berendonck

Project in regio

De Berendonck is een prachtig recreatiegebied bij Wijchen, waar veel mensen een dagje de stad ontvluchten om te zwemmen of in alle rust te wandelen. Er zijn vergaande plannen voor het realiseren van een sauna- en wellnesscomplex. ‘Thermen Berendonck’ zal de rust en flora en fauna in een fors deel van het recreatiegebied ernstig aantasten. Een thermencomplex op deze groene locatie is dus een slecht idee. Maar er zijn ook in het algemeen ernstige vraagtekens te zetten bij nut en noodzaak van dit complex in een al oververzadigde sauna- en wellnessmarkt.

De GNMF wil voor iedereen het natuurlijke karakter behouden en flora en fauna beschermen tegen de komst van het thermencomplex.

De GNMF staat niet alleen in zijn verzet. Samen met het IVN Rijk van Nijmegen, een dertigtal bewoners en drie bedrijven hebben we het bestemmingsplan juridisch aangevochten. Met succes, want het bestemmingsplan is in 2015 vernietigd. In 2016 is het bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht, vrijwel ongewijzigd.  Soms leg je je neer bij een onwelgevallig besluit, wanneer het debat eerlijk is geweest en met alle belangen rekening is gehouden. In dit geval is echter geen sprake van ‘fair play’. We zijn dus opnieuw in beroep gegaan. Zitting op 9 mei bij de Raad van State.

BEKNOPTE TIJDSLIJN

 • 2006-2007: een brede coalitie, waaronder de GNMF, houdt met succes een forse uitbreiding van het golfterrein in het meest natuurrijke deel van de Berendonck tegen.
 • 2007-2008: het aankopen van gronden ter compensatie van de uitbreiding van het golfterrein mislukt, het plan wordt definitief geschrapt.
 • 2008-2009: een nieuwe Ontwikkelingsvisie voor de Berendonck wordt vastgesteld.
 • 2012: Bestemmingsplan Berendonck gaat in procedure, veel zienswijzen tegen de omvang van de voorgenimen bebouwing
 • 2013: meerdere plannen worden terugtrekken uit economische overwegingen, alleen het plan voor een sauna- en wellnesscomplex blijft over.
 • Eind 2013: nieuwe procedure: Bestemmingsplan Thermen Berendonck. Zo’n 90 kritische zienswijzen worden ingediend
 • Januari 2014: het definitieve bestemmingsplan wordt ter vaststelling verstuurd naar de gemeenteraad van Wijchen. In de bijhorende inspraaknotitie dekt het College van B&W zich vooral juridisch in, er wordt nauwelijks inhoudelijk ingegaan op de bezwaren.
 • Februari 2014: twee bomvolle inspraakavonden. De vele bezwaren moeten alsnog ad hoc beantwoord worden, terwijl alle bezwaren al anderhalf jaar bekend waren.
 • Maart 2014: beslissende raadsvergadering, er ligt grote druk op vóór stemmen omdat er geen andere pannen zijn
 • Mei 2015: het bestemmingsplan Thermen Berendonck wordt vernietigd door de Raad van State
 • Februari 2016: de Raad van State verklaart het beroep van de GNMF over de ontheffing Flora- en faunawet voor de das ongegrond
 • Juli 2016: de gemeente Wijchen ‘repareert’ het in 2015 verworpen bestemmingsplan en komt daarbij aan géén enkel van onze bezwaren tegemoet.
 • November 2016-maart 2017: enkele hectares bomen worden gekapt, met de aanleg van toegansgwegen en een nieuw fietspad wordt begonnen.
Nieuwsbrief Berendonck – De ontknoping nadert [21-4-2017 .pdf]

Laatste nieuws

 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Duurzame energie, water en participatie
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Alex is verantwoordelijk voor onder meer het Gelderse Model Windenergie en de Handleiding Zonnevelden.
Meer weten? a.de.meijer@gnmf.nl, 06 4882 0433.