Skip navigation MENU

Burgermeetnet Luchtkwaliteit in Arnhem

Project in regio

De gemeente Arnhem zet samen met inwoners, ondernemers en (milieu)organisaties een fijnmazig netwerk op van sensoren die de luchtkwaliteit meten. In dit burgermeetnet gaan deelnemers aan de slag met zelfgebouwde sensoren.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is partner in dit project. Op 20 februari 2020 organiseerden we een startbijeenkomst voor inwoners. Daarna volgen de bouwworkshops in maart. In het burgermeetnet wordt ook aansluiting gezocht bij het RIVM-initiatief ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’.
Het burgermeetnet zorgt voor meer kennis, bewustwording en inzicht in de luchtkwaliteit in de gemeente Arnhem.

Workshop Bouw je eigen fijnstofmeter

Woon je in Arnhem en wil je meedoen met dit meetnet? Zet jezelf dan op de mailinglijst voor de uitnodigingen voor de workshops eind maart. Meld je hier aan.

In de workshop bouw je onder deskundige begeleiding van Luchtwachters Arnhem je eigen fijnstofmeter. De meter plaats je vervolgens aan je huis of in je tuin. De gegevens worden geregistreerd bij het RIVM en zijn openbaar.

Let op: de eerder geplande workshops op 10, 12 en 14 maart gaan helaas niet door. Vanwege het Corona-virus zijn niet alle onderdelen op tijd geleverd. De resterende onderdelen lijken wel in de pijplijn te zitten. Wij houden de mensen die zich al hadden ingeschreven op de hoogte en plannen nieuwe workshop-data zodra het mogelijk is.

Presentaties informatieavond 20 februari 2020

Presentatie GGD, door Jennie Odink

Presentatie RIVM, door Hester Volten

Presentatie gemeente Arnhem, door Herman Kleinjan

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Communicatie bij GNMF
Marieke is het aanspreekpunt voor communicatie. Daarnaast verzorgt ze de communicatie voor projecten als Hattemerpoort, Nacht van de Nacht, de Goodfoodclub, WATT Nou en de Participatiecoalitie.
Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.