Skip navigation MENU

‘Energiek Beuningen’

Project in regio

Gemeente Beuningen heeft de eerste stappen richting energietransitie al gezet. In 2016 is in een proces met diverse werkgroepen toegewerkt naar de energievisie ‘Energiek Beuningen’, die in januari 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. De GNMF speelde een actieve rol.

Een aantal jaren geleden liep de gemeente tegen veel verzet tegen windturbines aan. Maar voor de totale energievraag zijn ook windturbines nodig. De GNMF hielp de werkgroep Wind met het opstellen van een uitgebreid advies, dat nu wordt uitgevoerd. De kern daarvan: een gebiedsproces, om de bevolking mee te nemen in het waarom van windenergie en te betrekken bij het hoe. En participatie met onder andere een nieuw op te richten energiecoöperatie.

Dialoog en informatie

Voor het gebiedsproces is een bureau ingehuurd, met de GNMF als adviseur. In elk van de vier dorpen zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, met per avond gemiddeld zo’n 35 aanwezigen. Eerst werd de energievisie besproken, daarna werd gefocust op de mogelijkheden voor grootschalige opwekking in het buitengebied. De serieuze dialoog en goede informatieverstrekking boden meer ruimte voor acceptatie van windenergie en zonnevelden. Mensen konden zich aanmelden voor een gebiedsraad. Deze werkt sinds eind 2017 met een kleine 15 vertegenwoordigers uit de dorpen en het buitengebied aan een advies aan het gemeentebestuur. Het betreft zowel wind- en/of zonneparken, mét voorkeurslocaties, als de verdeling van de opbrengst met de omgeving.

Specialistische kennis

Tijdens de bijeenkomsten van de gebiedsraad zaten diverse specialisten aan tafel om goed te kunnen bepalen hoe bijvoorbeeld de opbouw van een zonnepark eruit ziet, wat geluid en slagschaduw van een windmolen zijn en hoe het werkt met het energienetwerk. Ook zijn een zonne- en een windpark bezocht. In enkele subgroepen werkte de gebiedsraad aan het verfijnen van scenario’s voor energieopwekking. Met drie concrete scenario’s als resultaat en een goede balans tussen zon en wind. Deze scenario’s zijn in juni 2018 getoond op inloopavonden in de vier dorpen, de reacties worden nu verwerkt.

Oprichting energiecoöperatie

Om duurzame energie op te wekken voor de vier kerkdorpen van de gemeente Beuningen bracht de GNMF in 2017 een aantal mensen bij elkaar, als start voor een energiecoöperatie. Deze inmidels opgerichtte coöperatie, Energievoorvier, wil straks groene stroom opwekken van én voor alle inwoners van Weurt, Winssen, Ewijk en Beuningen. Energievoorvier wil eigenaar worden van een substantieel deel van de collectieve zonnepanelen en/of windmolens. Zo hebben straks alle leden van de coöperatie voordeel van de opbrengst.

Hulp bij energietransitie

Gaat u als gemeente ook aan de slag met energiebesparing en duurzame opwekking van stroom? Wilt u advies over een goede aanpak? De GNMF heeft veel ervaring met de procesbegeleiding van transitieprojecten. Neem voor meer informatie contact op met Alex de Meijer via 06 48820433 of a.de.meijer@gnmf.nl.

Lees het artikel  Gebiedsraad Energiek Beuningen belangrijk bij samenstellen locatieplan uit de Maas & Waler van 4 juli 2018

Lees meer op Energie Beuningen

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Duurzame energie, water en participatie
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@gnmf.nl, 06 4882 0433.