Skip navigation MENU

Hattemerpoort

Project in regio

Tussen de stuwwal van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel ligt de Hattemerpoort, een ecologisch en landschappelijk waardevol gebied. De flora en fauna van de stuwwal en de uiterwaarden kunnen nu nog ongehinderd uitwisselen. Bovendien is het er goed wonen en recreëren. Het is dan ook belangrijk om deze ecologische poortfunctie te versterken en voor de toekomst veilig te stellen. Iedereen moet er van kunnen blijven genieten.
We zijn er dan ook trots op dat de provincie Gelderland ons in 2014 heeft aangewezen als ‘gebiedsregisseur’. Nu kunnen we samen met vele andere partijen projecten voor natuur en recreatie uitwerken.

Een groene bezem

Tussen Hattem en Wapenveld gaat een groene bezem door het landschap. In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur: 120 hectare landbouwgrond wordt omgezet in natuur! Ook komt er een recreatief fietspad in de Hoenwaard als verbindende schakel tussen twee wegen.
Bij Hattem wordt gestreefd naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen.
Op landgoed Petrea wordt de biodiversiteit versterkt en bij de Gelderkamp wordt het particulier natuurbeheer bevorderd.
Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van de kampeer/recreatieterreinen Kromholt en Ennerveld.

Hattemerpoort kaart
JR

Meer weten? Neem contact op met Joost Reijnen: 026 3523741, j.reijnen@gnmf.nl.

Alle projecten kun je vinden in het Uitvoeringsprogramma, dat we samen met IVN Gelderland hebben gemaakt. In september 2016 hebben de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap & Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Provincie Gelderland en de GNMF hun handtekening gezet onder een Samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanpak van de projecten kort beschreven staat.

Documenten

In de media

Nieuws over Hattemerpoort

Joost Reijnen on Email
Joost Reijnen
Joost Reijnen
Adjunct Directeur bij GNMF
Meer Weten? Joost houdt zich momenteel o.a. bezig met de gebiedsregie Hattemerpoort.