Skip navigation MENU

Hattemerpoort

Project in regio

Hattemerpoort is de groene verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel. Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren. Daarom willen we het gebied versterken. Dit doen we o.a. door obstakels weg te nemen, zodat dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de IJssel kunnen trekken en omgekeerd. Ook maken we het gebied aantrekkelijk door nieuwe natuur aan te leggen. Het biedt een voedingsbodem voor verschillende (nieuwe) planten- en diersoorten. Samen met andere organisaties en inwoners maken we van Hattemerpoort een aantrekkelijk gebied voor flora en fauna, waar ook inwoners en recreanten van kunnen genieten al wandelend en fietsend over de vele paden die de het gebied rijk is. De provincie Gelderland heeft de GNMF aangewezen als ‘gebiedsregisseur’ voor de het hele project.

Wat gebeurt er in de Hattemerpoort?

In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur: 120 hectare landbouwgrond wordt omgezet in natuur! Ook ligt er inmiddels een recreatief fietspad in de Hoenwaard als verbindende schakel tussen twee wegen.
Bij Hattem streven we naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen.
Op landgoed Petrea wordt de biodiversiteit versterkt en bij de Gelderkamp wordt het particulier natuurbeheer bevorderd.
Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van de kampeer/recreatieterreinen Kromholt en Ennerveld.

Kijk voor meer informatie op de speciale website www.hattemerpoort.nl.

Op 1 juli 2017 besteedde TV Gelderland in het natuurprogramma BuitenGewoon aandacht aan de veranderingen. Bekijk hieronder de uitzending!

Of bekijk het item van 17 juni 2019 over de sloop van de warmtekrachtcentrale bij Wapenveld.

 

Partners

Alle projecten kun je vinden in het Uitvoeringsprogramma. In september 2016 zetten de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap & Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Provincie Gelderland en de GNMF hun handtekening onder een Samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanpak van de projecten kort beschreven staat.

Documenten

Nieuws over Hattemerpoort

Joost Reijnen on Email
Joost Reijnen
Joost Reijnen
Adjunct directeur bij GNMF
Joost is namens de GNMF de gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. Ook volgt hij de ontwikkelingen rondom de vliegroutes boven de Veluwe. Meer weten? Bel of mail: 026 3523741, j.reijnen@gnmf.nl.