Skip navigation MENU

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Project in regio

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Samen hebben zij het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland opgesteld. De Gelderse Natuur en Milieufederatie is één van de initiatiefnemers.

Ambitie

Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op circulaire landbouw met een toename van natuurwaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle Gelderse agrarische grondbezitters verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie. Petra Souwerbren: “In Gelderland lopen al diverse projecten met (delen van) natuurinclusieve landbouw, en er is een aantal projecten in ontwikkeling. Met dit Actieplan gaan we bottom-up initiatieven nog meer stimuleren en faciliteren. Deze initiatieven verbinden we met elkaar en laten we op elkaar aansluiten. Witte gaten, zowel in onderwerpen als geografisch, vullen we op. De projecten gaan we ook monitoren en de kennis wordt met elkaar gedeeld. Zo tillen we samen natuurinclusieve landbouw naar een hoger plan.”

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van het plan zijn de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Het plan is vervolgens opgesteld met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland.

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws over natuurinclusieve landbouw

 

Goed werk van de GNMF?

Steun ons, word lid!
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Beleidsmedewerker natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@gnmf.nl, 06 3371 8399