Skip navigation MENU

Het belang van schone lucht

Project in regio

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. In Gelderland kan de luchtkwaliteit lokaal bedenkelijk zijn. Dat kan slecht zijn voor de mens, maar ook voor de flora en fauna. De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt samen met overheden, bedrijven en milieuorganisaties aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei

Op 29 januari 2019 hebben we samen met de gemeente Ede en de Stichting Milieuwerkgroep Ede een informatieavond georganiseerd over de luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei. Er waren sprekers van de gemeente Ede, het RIVM en de GGD.
Het was een drukbezochte avond met meer dan honderd deelnemers. Veertig van hen hebben zich opgegeven om samen met de gemeente en het RIVM zelf de luchtkwaliteit te meten.

Het verslag en de presentaties van de avond vind je hieronder.

Verslag van de bijeenkomst, door Bernhard Oosting, GNMF

Presentatie Luchtkwaliteit en gezondheid, door Rik van de Weerdt, GGD Gelderland-Midden

Presentatie Samen luchtkwaliteit meten, door Joost Wesseling en Marita Voogt

Presentatie Aanpak verbetering luchtkwaliteit in Ede en omgeving, Regina Jansen, gemeente Ede

Relevante websites

Foodvalley: Succesvolle aanpak fijnstof

Samen meten aan luchtkwaliteit

 Meetnet Luchtkwaliteit Barneveld

Duitse website over het bouwen van een sensor

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Luchtmeetnet

Atlas Leefomgeving

GGD Leefomgeving: Lucht

Stichting Houtrookvrij

 Vereniging Leefmilieu

Emissieregistratie

RIVM

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@gnmf.nl of 06 2932 7274