Skip navigation MENU

Praat mee over het landschap

De GNMF en Energie Samen Gelderland hebben in juni en juli zes achterbanbijeenkomsten georganiseerd, met focus op de RES-opgave voor wind en zon. Daar ontstond een waardevolle kennisuitwisseling en dialoog over de opgave, het landschap en de vraag hoe wij aan dit proces kunnen bijdragen. Iedereen beseft dat we bij deze grote opgave verstandig moeten sturen.

De avonden zijn een eerste aanzet in het vormen van een gezamenlijke visie die we kunnen inbrengen in de zes regio’s. Dit is onderdeel van ons werk in de Participatiecoalitie Gelderland, waar Energie Samen en de GNMF deel van uitmaken.

We hebben de uitkomsten van de avonden verwerkt in een document: 5 Aanbevelingen voor Succes in de RES.

De bijeenkomsten krijgen een vervolg. Je kunt je daarvoor opgeven via het formulier hieronder.