Skip navigation MENU

GEA-gemeenten publiceren Handreiking verduurzaming vastgoed

Hoe kunnen gemeenten hun vastgoed efficiënt verduurzamen? Om deze vraag te beantwoorden, hebben dertien Gelderse gemeenten samen de ‘Handreiking Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ geschreven. Hiermee kunnen alle gemeenten snel hun eigen gebouwen energiezuiniger maken. De publicatie is een product van de tafel ‘Voorbeeldige overheid’ van het Gelders Energieakkoord (GEA). Op 23 november overhandigde tafelvoorzitter Tienke van […]

Veel belangstelling voor grote zonnedaken in regio Nijmegen

Ruim zestig geïnteresseerden kwamen er op 17 mei naar de eerste Zonnedaken Conferentie in de regio Nijmegen. Doel was om eigenaren van grote bedrijfsdaken te informeren over zonnesystemen. De aanwezigen kregen uitleg over het leasen en verzekeren, over energiecontracten en over de verschillende manieren om een zonnesysteem te realiseren. “Zonnepanelen kunnen lokale welvaart en werkgelegenheid […]

Jeremy Rifkin op Jaarcongres Gelders Energieakkoord

Over 10 jaar zal het heel gebruikelijk zijn om energie via internet met elkaar te delen, zegt de Amerikaanse visionair Jeremy Rifkin. In mei komt Rifkin naar Gelderland, om zijn kennis te delen en te inspireren tijdens het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord, op 10 mei vanaf 17.00 uur bij IPKW in Arnhem. We staan […]

Leerlingen van De Rietput in Heukelum ontwerpen duurzame wijk

Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit? Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Rietput in Heukelum gingen vanochtend hierover in gesprek met wethouder Bel van de gemeente Lingewaal en gedeputeerde Van Dijk. De kinderen kwamen met veel concrete en creatieve ideeën hoe we in 2035 klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en […]

Opnieuw elf ondertekenaars Gelders Energieakkoord

Ruim 120 deelnemers aan het Gelders Energieakkoord waren aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari in het Cleantech Center in Zutphen. Er heerste een goede stemming. “In Gelderland doen we het: slimmer, sneller en samen. En vooral in dat samen zit de kracht”, aldus voorzitter Niels Joosten. Dat er veel gebeurt binnen het Gelders Energieakkoord […]

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal en over 20 jaar van het gas af. Het GEA zet theorie om in actie.