Skip navigation MENU

Prijs Groenste Project 2017 voor gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland wint de prijs ‘Groenste Project 2017’ van de Bomenstichting Achterhoek. De Bomenstichting beloont de gemeente voor haar lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond. […]

Stop landjepik in het agrarische landschap

De GNMF maakt zich grote zorgen over het landjepik door boeren in de Achterhoek en waarschijnlijk heel Gelderland. Bermen en slootranden van gemeenten en waterschappen worden massaal gemaaid en bemest. Houtwallen, bomen, singels en natuurlijke bermen en slootranden verdwijnen. We roepen de wettige eigenaren op hun grond terug te eisen en met ecologisch beheer insecten […]

Voorlopig geen nieuw tankstation in Nationaal Landschap Rivierenland

Aan de Industrieweg in Tiel komt voorlopig geen tankstation. De Werkgroep Waardevol Tiel had samen met de GNMF bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente dat de bouw van het tankstation mogelijk maakt. De Raad van State heeft nu besloten dat de bouw voorlopig niet door kan gaan. Het nieuwe tankstation zou komen […]

Koop een aandeel in nieuwe natuur

Heb je altijd al een stukje nieuwe natuur willen realiseren? Dat kan via de Stichting Mooi Binnenveld. Door een aandeel te kopen, komt een nieuw stuk natuurgebied bij Wageningen dichterbij. In het Binnenveld, tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal, zal 300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd gaan worden: de Binnenveldse Hooilanden. De Stichting Mooi Binnenveld heeft, […]

Omwonenden en natuurorganisaties vrezen kassenbouw bij Voorst

Inwoners van Voorst, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen en de GNMF hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf Vitalis. Het bedrijf wil onder meer 10.000 vierkante meter aan kassen bijbouwen, alsmede een  nieuw logistiek centrum bouwen aan de Hengelderweg bij Voorst. De locatie ligt in het Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied […]

Een megastal in de Ellecomse Polder?

In Ellecom is door bewoners het Actiecomité Hoezo Megastal opgericht, dat ageert tegen de plannen van landgoed Middachten om een nieuwe megastal voor 468 runderen te bouwen in de Ellecomse Polder. Volgens het comité past het plan niet in het kwetsbare en kleinschalige polder en is men bang voor de mogelijke gevolgen voor de Volksgezondheid. […]

12 juli 2017: Inloopbijeenkomst Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg wordt de ‘groene buffer’ tussen Park15 , Slijk-Ewijk en Oosterhout. Op 12 juli is er in Slijk-Ewijk een informatiebijeenkomst over de plannen voor het landschapspark en de verdere procedure. De inloopbijeenkomst wordt gehouden tussen 16.00 en 20.30 uur in Dorpshuis Beatrix aan de Dorpsstraat 15 in Slijk-Ewijk. Het is een inloopbijeenkomst, je kunt dus […]

Gemeente Bronckhorst, behoud landschap en natuur bij Delden!

De GNMF, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen roepen de Gemeenteraad van  Bronckhorst op om te kiezen voor ruimte en stilte in het landschap rondom Delden bij Vorden. De discussie in de Gemeenteraad vanavond gaat over de vraag wat de gemeente gaat doen met een vergunningaanvraag voor de aanleg van een  motorcrossbaan aan de Deldensebroekweg. […]

“Handhaaf en versterk groene zone Fort Beneden Lent”

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vraagt de gemeenteraad van Nijmegen om voldoende rekening te houden met de groene en cultuurhistorische waarde van het Fort Beneden Lent. Vanavond bespreekt de raad het bestemmingsplan ‘Nijmegen Hof van Holland Centrum Gebied’. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de omgeving van het historische Fort. De GNMF vindt dat […]

Nieuwe Paasheuvel-accommodaties met oog voor natuur en omwonenden

Bij de uitbreiding van groepsaccommodaties op het terrein van Paasheuvelgroep Vierhouten zal rekening worden gehouden met de omringende natuur en omwonenden. De GNMF heeft, mede namens de Stichting Veluwe Bijzonder, hiertoe op 22 mei een mediationovereenkomst getekend met de Paasheuvelgroep, de gemeente Nunspeet, Dorpsgemeenschap Vierhouten en een aantal omwonenden. “We zijn blij dat we er […]