Skip navigation MENU

Doe mee met de Nacht van de Nacht

Op 28 oktober 2017 organiseren de Natuur en Milieufederaties voor de 13e keer de Nacht van de Nacht, hét evenement waarin de schoonheid van het duister centraal staat. Samen met driehonderd andere, vaak lokale organisaties, worden er activiteiten op touw gezet, zoals nachtwandelingen, sterrenkijken en lezingen over natuur en astronomie. Ook gemeenten en bedrijven kunnen […]

Help mee voor bloemrijke bermen

Floron en de Vlinderstichting maken zich ernstig zorgen over onze bermen. Daarom zijn ze gestart met de campagne De Berm Bloeit, waarin beheerders en burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan een beter bermbeheer. Met een handige app kun je op elke plek in Nederland een mooie of lelijke berm melden. Toevluchtsoord In het […]

Gemeente Bronckhorst, behoud landschap en natuur bij Delden!

De GNMF, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen roepen de Gemeenteraad van  Bronckhorst op om te kiezen voor ruimte en stilte in het landschap rondom Delden bij Vorden. De discussie in de Gemeenteraad vanavond gaat over de vraag wat de gemeente gaat doen met een vergunningaanvraag voor de aanleg van een  motorcrossbaan aan de Deldensebroekweg. […]

Het gaat goed met de raaf in Gelderland

De raaf doet het goed in Nederland. Afgelopen jaren kwamen er diverse malen berichten uit verschillende gebieden over nieuwe broedparen. Ook Heumensoord bij Nijmegen heeft er een nieuwe vaste bewoner bij gekregen. Afgelopen maand werd voor het tweede opeen volgende jaar een nest jonge raven geringd. In 2016  vlogen er drie jongen uit, dit jaar […]

Groen Manifest voor Arnhemse politieke partijen

Het Groenforum Arnhem roept de lokale politiek op om zoveel mogelijk groene en duurzame onderwerpen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en alle partijen gaan daarvoor nu hun programma’s opstellen. Daarom bood Groenforum-voorzitter Koos de Vos op 29 mei het Groen Manifest Arnhem aan de lokale politieke […]

Nieuwe Paasheuvel-accommodaties met oog voor natuur en omwonenden

Bij de uitbreiding van groepsaccommodaties op het terrein van Paasheuvelgroep Vierhouten zal rekening worden gehouden met de omringende natuur en omwonenden. De GNMF heeft, mede namens de Stichting Veluwe Bijzonder, hiertoe op 22 mei een mediationovereenkomst getekend met de Paasheuvelgroep, de gemeente Nunspeet, Dorpsgemeenschap Vierhouten en een aantal omwonenden. “We zijn blij dat we er […]

Cursus Wat te doen bij wildlifecrime?

Ook in Nederland komt wildlifecrime voor: het illegaal doden of vangen van wilde dieren en/of het opzettelijk verstoren of vernielen van hun leefgebied. Het Meldpunt Wildlifecrime probeert een goed beeld te krijgen van de omvang en aard van het probleem. Duidelijke meldingen zijn daarbij van belang. Maar hoe herken je wildlifecrime? Veel mensen willen wel […]

Doe mee met Fête de la Nature

Het jaarlijkse festival Fête de la Nature vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei. Doe mee aan dit grootste grassroots natuurfestival en organiseer ook een leuk natuurfeestje! Dit jaar willen we nog meer verrassende, groene evenementen houden om op die manier zo veel mogelijk mensen een dagje in de natuur te brengen. Gratis […]

Natuur op De Dorschkamp gevrijwaard van golfholes

De natuur op landgoed De Dorschkamp bij Wageningen blijft gevrijwaard van vijf golfholes. Op 6 april oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de uitbreiding van de Golfbaan Wageningen in het natuurgebied in strijd is met de provinciale omgevingsverordening. Daarmee honoreerde de rechtbank het beroep van onder meer de Vereniging Mooi Wageningen en de Stichting Behoud […]

Ruimte voor vleermuis op IFV-terrein in Schaarsbergen

Het Instituut Fysieke Veiligheid in Schaarsbergen (gemeente Arnhem) zal bij de uitbreding van zijn parkeerplaats aanvullende maatregelen treffen ten behoeve van de aanwezige vleermuizen. Na overleg met het Groenforum Arnhem en de GNMF heeft het IFV toegezegd om vleermuiskasten en amberkleurige verlichting toe te passen. Ook komt er een landschappelijk inpassingsplan voor het terrein, waarbij […]