Skip navigation MENU

Open dag Hattemerpoort zaterdag 9 juni 10 – 15.00 uur

Altijd al willen weten wat we nu precies doen om de natuur meer ruimte te geven in de Hattemerpoort en de doorgang tussen de Veluwe en de IJssel voor dieren beter mogelijk te maken? Kom dan op zaterdag 9 juni naar de open dag. Tussen 10 en 15.00 uur vertellen onze gidsen op verschillende locaties […]

Bijen bekijken via de wildcam

Zoemende bezige bijen kan je zien dankzij de wildcam van BuitenGewoon, het programma van Omroep Gelderland. De cam bekijkt een observatiekast in Park Lingezegen. De stream, waarop je de bijen van heel dichtbij kunt volgen, begon afgelopen weekend tijdens de Nationale Bijentelling. Wie de wildcam van vorige maand over de ooievaars nog wil zien, kan hier […]

Pleidooi bij provincie voor natuurinclusieve landbouw

In Gelderland ligt een grote uitdaging om een landbouw te ontwikkelen met een duur­zame bedrijfsvoering, kwali­ta­tief goede producten en zorg voor de omgeving. De GNMF vraagt daarom bij Provinciale Staten om bij de actualisatie van de omgevingsvisie en -verordening, specifieke aandacht te geven aan omschakeling naar natuur­inclusieve landbouw. In onze nieuwsbrief voor PS van 15 […]

Prijs Groenste Project 2017 voor gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland wint de prijs ‘Groenste Project 2017’ van de Bomenstichting Achterhoek. De Bomenstichting beloont de gemeente voor haar lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond. […]

Volgens onderzoek te weinig hout in bossen Ede voor eigen bio-energie

Er is binnen de gemeente Ede te weinig hout voor de derde houtverbrandingsinstallatie van het Warmtebedrijf Ede. Dit concludeert een groep Wageningse studenten na een onderzoek, dat zij in 2017 verrichtten in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). SME had gevraagd in hoeverre het mogelijk is om lokaal duurzaam biomassa te halen voor levering […]

Wolvin op kerstbezoek in Achterhoek en Montferland

Tijdens de kerstdagen heeft een wolvin de Achterhoek en het Montferland aangedaan. Op 25 december verbleef ze bij Ruurlo en de twee dagen erna in het Montferland. Daarna trok ze verder richting Emmerich en Limburg, en momenteel is ze in België. Dit laten onderzoekers weten, die haar al die tijd met een zender gevolgd hebben. […]

Lok vogels en vleermuizen naar je tuin

Maak zelf een vogel- of bijenhuisje van natuurlijke, zelf gevonden materialen, waar vogels, vleermuizen of bijen graag in willen wonen. Het boek ‘Natuurlijke nestkasten’ geeft volop inspiratie! Waar vind je natuurlijke materialen, hoe bouw je het perfecte vogelhuisje of bijenhotel en wat zijn goede plekken om ze op te hangen? En welk voedsel, welke nestmaterialen […]

Crossbaan Koningsweg Arnhem lijkt op Rupsje Nooitgenoeg

De GNMF is ontstemd over de plannen om de activiteiten op de motorcrossbaan in Arnhem-Noord uit te breiden. Eerder gingen we akkoord met de huidige baan, waarbij werd uitgegaan van een beperkt aantal openingsuren en activiteiten. “Maar nu zien we een Rupsje Nooitgenoeg”, stelt Bernhard Oosting (GNMF). “De nieuwe plannen betekenen meer geluidshinder, meer stikstofuitstoot […]

Geen opslag champost bij Landgoederen Waardenburg en Neerijnen

Rechtbank Gelderland staat opslag van champost (champignonmest, het eindproduct van de champignonteelt) op het bedrijfsterrein van RRT te Neerijnen niet toe. Dit bedrijfsterrein grenst direct aan de landgoederen Waardenburg en Neerijnen van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het bedrijf kreeg van de provincie Gelderland daarvoor toestemming via een zgn. milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning. Het […]

Stop landjepik in het agrarische landschap

De GNMF maakt zich grote zorgen over het landjepik door boeren in de Achterhoek en waarschijnlijk heel Gelderland. Bermen en slootranden van gemeenten en waterschappen worden massaal gemaaid en bemest. Houtwallen, bomen, singels en natuurlijke bermen en slootranden verdwijnen. We roepen de wettige eigenaren op hun grond terug te eisen en met ecologisch beheer insecten […]