Skip navigation MENU

Ook gemeente kan van groter budget ISDE profiteren

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wijzigt per 1 juli 2017. Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen. Ander goed nieuws is dat het totale budget verhoogd wordt van € 70 […]

“Wij willen geen gasleidingen meer vervangen”

Wethouder Hans Haring: “Wij willen geen gasleidingen meer vervangen”. De Natuur en Milieufederaties volgen de Woerdense wethouder dit jaar in het kader van Stookjerijk. Haring wil inzetten op snelle verduurzaming van de huursector: isolatie, zonnepanelen en als het even kan ook nul-op-de-meter. Behalve Hans Haring volgen we in 2017 de wethouders Geert Ritsema (Arnhem), Jeroen […]

Nijmegen wint Stookjerijk Trofee 2016

Prijs voor groenste prestatie-afspraken De Nijmeegse huurders, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen zelf zijn trotse winnaar van de Stookjerijktrofee 2016. De trofee is dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Stookjerijk-bijeenkomst uitgereikt. Nijmegen heeft de trofee gewonnen vanwege de groenste prestatieafspraken. De Nijmeegse prestatieafspraken zijn zo groen omdat daar de energiedoelstellingen voor 2020 het meest ambitieus zijn, de […]

Arnhem en Nijmegen in race voor Stookjerijk trofee

Trofee voor groenste prestatieafspraken De gemeenten Almere, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle zijn door de Natuur- en Milieufederaties genomineerd voor de jaarlijkse Stookjerijk Trofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan die gemeente die samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen de groenste prestatieafspraken heeft weten vast te stellen.

Wethouders ‘Wonen’ leren van elkaar

Het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen dient de betaalbaarheid van huurwoningen te versterken. Dit wil zeggen dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor huurders zouden moeten leiden. Dat stelden Gelderse wethouders Wonen, tijdens een bijeenkomst, waarin ze hun ervaringen bij het opstellen van prestatieafspraken uitwisselden. De bijeenkomst was een initiatief van de Gelderse Natuur en […]