Skip navigation MENU

Seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ op 22 maart

Op 22 maart worden in Utrecht op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd. Met de milieustudie willen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verschillende manieren van draagvlak voor en participatie aan wind op land projecten bevorderen. Tijdens het eindseminar wordt […]

Discussie over windmolens gemeente Bronckhorst

‘Een energieneutrale Achterhoek in 2030’. Dat is één van de doelstellingen die Achterhoekse gemeenten met elkaar 2013 afspraken. Daarvoor is een combinatie van energiebronnen nodig. Op 29 augustus a.s. houdt D66 Bronckhorst een discussieavond over de mogelijkheden van windenergie  binnen de gemeente. GNMF-medewerker Alex de Meijer zal een toelichting geven over de rol die windmolens […]

Geen windmolens op de Veluwe

Wij zijn een groot voorstander van opwekking van windenergie. Niet voor niets zijn we één van de stuwende krachten achter Windpark Nijmegen-Betuwe. Maar niet overal in Gelderland kunnen windmolens geplaatst worden. Samen met de andere grote Gelderse natuur-, landschaps- en landbouworganisaties vinden we dat windparken zoveel mogelijk op bedrijventerreinen en langs hoofdinfrastructuur moeten worden gebouwd. […]