Skip navigation MENU

Milieu-impact slechts beperkt meegewogen in beslissing over luchtvaart

De berekening van de klimaatschade door toekomstig vliegveld Lelystad en de uitbreiding van Schiphol en andere vliegvelden is onvolledig. Daardoor is het niet duidelijk welk gezondheidsrisico’s omwonenden gaan lopen. Dat stellen 27 ondertekenaars, waaronder de Natuur en Milieufederaties, vandaag in een gezamenlijke oproep aan het kabinet. Lees hieronder de gezamenlijke oproep: Wij, wetenschappers, milieu- en […]

Dreigende wildgroei zonneparken vraagt regie

De oppervlakte van zonnepanelen in Nederland groeit momenteel met maar liefst 30 à 40% per jaar. Fantastisch nieuws. De vele plannen voor grootschalige zonneparken in het buitengebied geven echter ook reden tot zorg. Ontwikkelaars struinen inmiddels heel Gelderland af op zoek naar grondposities en snelle winst. Omwonenden en landschap komen daarbij op de tweede plaats. […]

Introductiecursus zonnedaken voor burgerinitiatieven

Op zaterdag 26 mei (10.00u-16.00u) organiseert de Vereniging Energiecoöperaties Gelderland (VECG) een introductiecursus / training voor zonnedakprojecten plaats. De cursus is interessant voor inwoners van Gelderland en burgerinitiatieven die hun eerste zonnedak willen realiseren. De training behandelt onder meer het opstarten van een initiatief, de businesscase, juridische aspecten bij de oprichting van een energiecoöperatie, werving […]

Laat Groenlo niet in de stank zitten! Teken de petitie

De leefbaarheid in Groenlo (Gemeente Oost Gelre, Achterhoek) wordt bedreigd door de bouw van de grootste mestfabriek (mestvergister) van Europa; aan de rand van de stad met 9.000 inwoners. De nu geplande schaalgrootte (o.a. 23 aan elkaar geschakelde vergisterkoepels met een bioraffinage-fabriek ter grootte van 10 voetbalvelden) levert een serieuze bedreiging op voor omwonenden, natuur en milieu. Daarom […]

GNMF: Geen 130 op A50 Ewijk-Valburg

De GNMF roept minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om de maximum snelheid op de A50 tussen Ewijk en Valburg niet te verhogen naar 130 km/u. De snelheidsverhoging leidt tot meer CO2-uitstoot, meer fijnstof in de lucht en daardoor meer risico op long- en luchtwegaandoeningen en meer vervuiling van natuurgebieden. Vorige maand legde […]

Natuur en Milieufederaties praten mee bij Klimaatakkoord

Het stond al in het regeerakkoord: er komen nieuwe nationale afspraken voor klimaat en energie. De Natuur en Milieufederaties zitten samen met Greenpeace, Natuur&Milieu en Milieudefensie aan de onderhandeltafel voor het Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% tot 55% minder CO2 uit te stoten ten […]

Aan de slag met coalitieakkoorden

Het Gelders Energieakkoord (GEA) gaat actief aan de slag met de coalitieakkoorden die na de gemeentelijke verkiezingen van 21 maart worden opgesteld. Onderhandelende partijen kunnen bij hun formatie een Top5 van adviezen van het GEA gebruiken. Deze Top5 is tijdens het Jaarcongres van het GEA met alle deelnemers opgesteld. Het GEA kan ook de formerende […]

Alexandra Da Silva: ‘Ik stook echt veel minder’

De gemeente Arnhem was afgelopen jaar één van onze ambassadeurs in het project Stookjerijk. Samen met woningcorporatie Volkshuisvesting hebben zij onder andere de woningen in de wijk Klarendal aangepakt. De woningen uit de jaren 80 hebben allemaal een compleet nieuwe (isolatie)jas gekregen. Resultaat: een modern complex, comfortabele woningen en tevreden huurders. Huurder Alexandra Da Silva: […]

Seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ op 22 maart

Op 22 maart worden in Utrecht op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd. Met de milieustudie willen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verschillende manieren van draagvlak voor en participatie aan wind op land projecten bevorderen. Tijdens het eindseminar wordt […]

Jan Rotmans: “Over tien jaar is Gelderland koploper, afgesproken?”

“We moeten doorpakken op de energietransitie. We hebben afrekenbare doelen en moeten de vrijblijvendheid voorbij. We gaan aan de slag met laaghangend fruit én nieuwe technieken en processen”. Aldus Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord (GEA), tijdens het 3e GEA Jaarcongres op 1 februari in Nijmegen. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, maakte tijdens het […]