Skip navigation MENU

Samen energie opwekken onverminderd populair

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties in Nederland steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). In Gelderland zijn in totaal 54 coöperaties actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 […]

Bijeenkomst 22-11 Wind op Land; Briljante mislukkingen

Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten Windprojecten worden over het algemeen gerealiseerd onder moeilijke en vooral verschillende omstandigheden. Initiatiefnemers en beleidsruimte vanuit gemeenten zijn in iedere situatie weer anders. Ook provincies voeren hun specifieke windbeleid. Dit zorgt ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het realiseren van […]

‘Op Zegenoord is het écht donker’

Tijdens de Nacht van de Nacht hadden de gasten op Natuurkampeerterrein Zegenoord in Loenen genoeg aan het schijnsel van het kampvuur. Geen speciale activiteiten, maar genieten van de stilte en de duisternis. Gerard Brouwer maakte een foto, waarmee hij een WakaWaka won. Geen elektriciteit Gerard: “De Nacht van de Nacht viel in het laatste weekend […]

Hout is grondstof, geen brandstof

Download ons nieuwe Infoblad. Al vele jaren wordt in Nederland een debat over de toepassing van houtige biomassa als brandstof voor bio-energie gevoerd. De GNMF is van mening dat hout hoogwaardig moet worden ingezet. Met als doel CO2 vast te leggen. Voorbeelden daarvan zijn toepassing als bouwmateriaal en als structuurmateriaal voor compost (koolstofvastlegging en -opbouw […]

GNMF dient zienswijzen in voor Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. Vanaf 1 april 2019 zou het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen. Pas recent (juni 2017) maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de vervolgvliegroutes van en naar het vliegveld bekend. De zuidelijke uitvliegroutes met bijna al het vliegverkeer gaan […]

Verkenning naar een Gelders Energiedienstenbedrijf

Vanuit het Gelders Energieakkoord voerde Eppie Fokkema (kwartiermaker Wijk van de Toekomst) een verkenning uit naar opties voor Gelderse Energiedienstenbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de programmatafels Wijk van de Toekomst en Energiebesparing Burgers van het Gelders Energieakkoord. Waarom deze verkenning Eerder is geconstateerd is dat de ‘100.000 woningen CO2-neutraal’ doelstelling van het […]

Maria van der Heijden en Bernice Notenboom nieuwe ambassadeurs Nacht van de Nacht

Dit jaar zetten maar liefst 11 bekende Nederlanders zich in voor de Nacht van de Nacht. In de campagne van de Natuur en Milieufederaties worden bedrijven en gemeenten opgeroepen spaarzamer en slimmer met verlichting om te gaan. Tijdens de Nacht van de Nacht, die dit jaar op 28 oktober valt doven bedrijven en gemeenten reclameverlichting […]

Petitie tegen mega geitenstal Apeldoorn aangeboden

Donderdag 21 september heeft GNMF-directeur Volkert Vintges de petitie tegen de mega geitenstal bij Apeldoorn overhandigd aan burgemeester John Berends. De petitie is ondertekend door ruim duizend bezorgde Apeldoorners en anderen. Een deel van deze groep was aanwezig bij de overhandiging. Volkert sprak de zorg uit van de inwoners van Apeldoorn voor Q-koorts en longontsteking […]

Het Energie Initiatief

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.     De Natuur en Milieufederaties spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Met de Energieservicepunten ondersteunen wij sinds 2011 lokale energiegroepen met eerstelijnshulp, het bijbrengen van kennis […]

Oost Gelre koploper afvalscheiding

In Gelderland zijn ruim 300 mensen direct betrokken bij het vormgeven van het Gelders Energieakkoord. Via meer dan 20 thematafels werken zij samen aan de Gelderse energietransitie en leveren ze een bijdrage aan een klimaatneutraal Gelderland 2050. De thematafel Afval heeft het scheidingspercentage van huishoudelijk afval in kaart gebracht. De helft van de Gelderse gemeenten gaat […]