Skip navigation MENU

Groene organisaties vragen aandacht voor Landschapspijn

Jaarlijks organiseren de groene organisaties van Gelderland, waaronder de GNMF, het Oogstfeest voor bestuurders, ambtenaren en andere belangstellenden. Dit jaar stond het onderwerp Landschapspijn op de agenda. Aan de hand van vijf pitches werd het onderwerp van verschillende kanten belicht. Luc Berris, van Natuurmonumenten, had de eer om de gasten te verwelkomen. Hij wees op […]

Verkenning naar een Gelders Energiedienstenbedrijf

Vanuit het Gelders Energieakkoord voerde Eppie Fokkema (kwartiermaker Wijk van de Toekomst) een verkenning uit naar opties voor Gelderse Energiedienstenbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de programmatafels Wijk van de Toekomst en Energiebesparing Burgers van het Gelders Energieakkoord. Waarom deze verkenning Eerder is geconstateerd is dat de ‘100.000 woningen CO2-neutraal’ doelstelling van het […]

GNMF teleurgesteld in Raad van State omtrent bouwvergunning Landgoed Rhederhof

Vier organisaties, waaronder de GNMF, die bezwaar hadden aangetekend tegen de bouwplannen voor appartementengebouwen op landgoed Rhederhof zijn teleurgesteld nu de Raad van State de bouwvergunning in stand heeft gelaten. De Raad van State stelde de gemeente Rheden in het gelijk en oordeelde dat de bouwplannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. De Gelderse […]

Maria van der Heijden en Bernice Notenboom nieuwe ambassadeurs Nacht van de Nacht

Dit jaar zetten maar liefst 11 bekende Nederlanders zich in voor de Nacht van de Nacht. In de campagne van de Natuur en Milieufederaties worden bedrijven en gemeenten opgeroepen spaarzamer en slimmer met verlichting om te gaan. Tijdens de Nacht van de Nacht, die dit jaar op 28 oktober valt doven bedrijven en gemeenten reclameverlichting […]

Oogstfeest op 5 oktober 2017

Op donderdagmiddag 5 oktober organiseren de Gelderse groene organisaties van 14.30 – 17.30 uur voor de 4e keer het Gelders Oogstfeest. Een gezellige bijeenkomst op een bijzondere locatie, waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren. Dit jaar strijken we neer in een voormalige landbouwloods op Oud Reemst (Planken Wambuis) met […]

De GNMF zoekt een nieuwe voorzitter

Op de komende ALV treedt Jan Paul van Soest af en willen we stemmen voor een nieuw bestuurslid en tevens voorzitter kunnen benoemen. Het bestuur van de GNMF bestaat nu uit acht leden vanuit onze lidorganisaties, bedrijfsvrienden en individuele leden. Het bestuur vergadert zesmaal per jaar. Bij de samenstelling van het bestuur streven we naar […]

De Natuur en Milieufederaties maken maatschappelijke impact zichtbaar

Onder de naam ‘Impact Challenge’ hebben branchegenoten uit de goede doelen sector, waaronder de Natuur en Milieufederaties, een nieuw initiatief gelanceerd. De Impact Challenge bestaat o.a. uit een jaarlijkse impactmeting, een evenement en een leergang. Het initiatief speelt in op de behoefte om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. […]

Groen Manifest voor Arnhemse politieke partijen

Het Groenforum Arnhem roept de lokale politiek op om zoveel mogelijk groene en duurzame onderwerpen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en alle partijen gaan daarvoor nu hun programma’s opstellen. Daarom bood Groenforum-voorzitter Koos de Vos op 29 mei het Groen Manifest Arnhem aan de lokale politieke […]

Ridderorde voor GNMF-secretaris Hans Brons

GNMF-secretaris Hans Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding “voor zijn grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid en milieubesparend beleid”, aldus de gemeente Wageningen. “Met zijn kennis van chemie in combinatie met milieu en omgevingsrecht heeft hij zich beijverd voor beter grondwater in Nederland. Daarnaast heeft hij zich […]

Even voorstellen: Marieke Gorkink

Na het vertrek van Christine Wevers hebben we een nieuwe senior communicatieadviseur: Marieke Gorkink. Sinds 1 april is het haar taak om ons werk nog beter voor het voetlicht te brengen en partijen te enthousiasmeren om ook stappen te zetten voor een mooi en duurzaam Gelderland. Marieke: “In de afgelopen jaren heb ik als zelfstandig […]