Skip navigation MENU

Teken de petitie tegen een mega geitenstal in Apeldoorn

Een meerderheid van de gemeenteraad van Apeldoorn wil via een verkorte procedure de komst van een mega geitenstal met ruim 4000 geiten mogelijk maken. Dit zou betekenen dat één van de grootste geitenstallen van Nederland in de directe omgeving van Apeldoorn komt te staan. Teken nu de petitie!    

Voorlopig geen grote mestkalverenstal naast Eko Boerderij Arink

Voorlopig mag niet worden begonnen met de bouw van een stal voor ongeveer 1200 mestkalveren in Lievelde. Het wijzigingsplan dat de bouw mogelijk moest maken, is op 23 maart geschorst door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eerder hebben de GNMF en andere bezwaarmakers gesteld dat sprake is van omschakeling […]

Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o.

Oranjeweg 131 6991 WL Rheden secretaris@debijenstal.nl http://www.debijenstal.nl/  

Toch groen licht voor eerste fase megastal Wichmond

De Raad van State heeft vandaag de uitspraak van de rechtbank Arnhem uit 2015 over de bouwvergunning voor een rundveevermeerderingsbedrijf aan de Polweg in Wichmond voor een belangrijk deel in stand gelaten. Dat betekent dat de gemeente Bronckhorst die vergunning eind 2014 ten onrechte heeft verleend. Maar de tussentijds door de gemeente aangepaste bouwvergunning haalde […]

6e Plattelands Parlement een succes

Op 4 februari is in Zevenaar de zesde editie gehouden van het Plattelands Parlement Gelderland. Dit gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Het resultaat leverde voldoende concrete resultaten op waar de dorpen, gemeenten en provincie mee aan de slag kunnen. Thema’s als openbaar vervoer voor kleine kernen en op het platteland, […]

Raad van State vernietigt vergunning giga-geitenstal in Rossum

De Raad van State heeft de vergunning voor de giga-geitenstal bij Rossum vernietigd. De provincie Gelderland had in juli 2015 een Nb-wet vergunning verleend voor de exploitatie van een geitenhouderij met 5100 geiten. Omwonenden hebben zich al van begin af aan verzet tegen de komst van dit bedrijf. De Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard en […]

Biologische boer niet dupe van mestproblemen

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een wetswijziging aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren niet de dupe worden van de mestproblemen in de melkveehouderij. De grondgebonden boer kan rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer. Deze boer heeft genoeg grond om de mest op uit te rijden, laat zijn koeien buiten grazen […]

Actieplan Akker- en Weidevogels

Samen met LTO Noord op de bres om de situatie voor akker- en weidevogels te verbeteren. Het roer moet om deze vogels er weer bovenop te helpen.

Burgerprotest werkt: streep door megastal Wichmond

Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn verheugd dat de gemeente Bronckhorst de komst van een megastal naar Wichmond niet langer mogelijk maakt. Gisteren heeft het College van B&W de 2e fase van het plan – uitbreiding naar bijna 400 dieren – afgewezen. “Goed nieuws voor ons en voor alle inwoners van de Achterhoek”, […]

GNMF wil voorzorgsprincipe bij veehouderij en gezondheid

De GNMF is verontrust over de uitkomsten van het onderzoek van o.a. RIVM naar de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid. Ze juicht het daarom toe dat staatssecretaris Martijn van Dam provincies de mogelijkheid gaat geven om lokaal de veestapel te beperken. GNMF-directeur Volkert Vintges: “Toepassing van dit voorzorgsprincipe zoals de staatssecretaris wil, is zeer verstandig […]