Skip navigation MENU

Geen opslag champost bij Landgoederen Waardenburg en Neerijnen

Rechtbank Gelderland staat opslag van champost (champignonmest, het eindproduct van de champignonteelt) op het bedrijfsterrein van RRT te Neerijnen niet toe. Dit bedrijfsterrein grenst direct aan de landgoederen Waardenburg en Neerijnen van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het bedrijf kreeg van de provincie Gelderland daarvoor toestemming via een zgn. milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning. Het […]

Help milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem wil een nieuw ziekenhuis bouwen en heeft hiervoor een buitenstedelijke locatie gekozen. De beoogde locatie is nabij de afrit van de A18, net ten zuiden van het stedelijk gebied van Doetinchem. Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek verzet zich hiertegen omdat dit gebied bestemd is als Groene Ontwikkelzone. Het is een waardevol cultuurlandschap […]

Stop landjepik in het agrarische landschap

De Gelderse Natuur en Milieufederatie maakt zich grote zorgen over het landjepik door boeren in de Achterhoek en waarschijnlijk heel Gelderland. Bermen en slootranden van gemeenten en waterschappen worden massaal gemaaid en bemest. Houtwallen, bomen, singels en natuurlijke bermen en slootranden verdwijnen. De GNMF roept de wettige eigenaren op hun grond terug te eisen en […]

Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben dit gisteren vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij zullen […]

Right to Challenge

In Nederland is bij wet het ”right to challenge” geregeld. Op het moment dat een inwoner / groep inwoners vindt dat ze iets beter kunnen organiseren of uitvoeren dan de gemeente, kunnen zij een challenge uitvoeren: Dit wil zeggen; naar de gemeente toestappen en zeggen: dat en dat wat jullie nu doen, dat kunnen wij beter. De gemeente […]

KNNV afdeling Apeldoorn

Waltersingel 93 7314 NN Apeldoorn Tel.nr. 06 – 41454399 secretaris@apeldoorn.knnv.nl https://www.knnv.nl/apeldoorn  

Kom in actie voor de insecten: teken de petitie

Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. […]

Licht uit en kaarsen aan bij vier Gelderse restaurants

Bij vier restaurants in Gelderland gaan op 28 oktober de lichten uit. De kaarsen gaan aan, zodat je heel romantisch kunt genieten van hun specialiteiten. De restaurants doen mee aan de Nacht van de Nacht, het landelijk evenement waarmee de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) aandacht vragen voor de schoonheid van de nacht en het belang […]

Voorlopig geen nieuw tankstation in Nationaal Landschap Rivierenland

Aan de Industrieweg in Tiel komt voorlopig geen tankstation. De Werkgroep Waardevol Tiel had samen met de GNMF bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente dat de bouw van het tankstation mogelijk maakt. De Raad van State heeft nu besloten dat de bouw voorlopig niet door kan gaan. Het nieuwe tankstation zou komen […]

Koop een aandeel in nieuwe natuur

Heb je altijd al een stukje nieuwe natuur willen realiseren? Dat kan via de Stichting Mooi Binnenveld. Door een aandeel te kopen, komt een nieuw stuk natuurgebied bij Wageningen dichterbij. In het Binnenveld, tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal, zal 300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd gaan worden: de Binnenveldse Hooilanden. De Stichting Mooi Binnenveld heeft, […]