Skip navigation MENU

Spring mee voor schoon water in de Afgedamde Maas

Vind jij een schone rivier belangrijk? En wil je dat laten zien? Doe dan mee aan de Big Jump op zaterdag 8 juli in Aalst. Op deze dag springen we met zoveel mogelijk mensen in het water van de Afgedamde Maas om aandacht te vragen voor het belang van schone rivieren. De warming-up wordt ook […]

Het gaat goed met de raaf in Gelderland

De raaf doet het goed in Nederland. Afgelopen jaren kwamen er diverse malen berichten uit verschillende gebieden over nieuwe broedparen. Ook Heumensoord bij Nijmegen heeft er een nieuwe vaste bewoner bij gekregen. Afgelopen maand werd voor het tweede opeen volgende jaar een nest jonge raven geringd. In 2016  vlogen er drie jongen uit, dit jaar […]

Hoe de grutto’s rond Hattem worden beschermd

Met de uitbreiding van de Hattemerhaven ging natuur en landschap verloren. Door inzet van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) en de GNMF is dit verlies gecompenseerd. Weidevogels en de koekoeksbloem krijgen nu volop ruimte. Zo zijn grote delen van de uiterwaarden voorzien van schrikdraad tegen vossen, waardoor zij geen schade aanrichten aan weidevogelstand. […]

“Handhaaf en versterk groene zone Fort Beneden Lent”

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vraagt de gemeenteraad van Nijmegen om voldoende rekening te houden met de groene en cultuurhistorische waarde van het Fort Beneden Lent. Vanavond bespreekt de raad het bestemmingsplan ‘Nijmegen Hof van Holland Centrum Gebied’. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de omgeving van het historische Fort. De GNMF vindt dat […]

Nieuwe Paasheuvel-accommodaties met oog voor natuur en omwonenden

Bij de uitbreiding van groepsaccommodaties op het terrein van Paasheuvelgroep Vierhouten zal rekening worden gehouden met de omringende natuur en omwonenden. De GNMF heeft, mede namens de Stichting Veluwe Bijzonder, hiertoe op 22 mei een mediationovereenkomst getekend met de Paasheuvelgroep, de gemeente Nunspeet, Dorpsgemeenschap Vierhouten en een aantal omwonenden. “We zijn blij dat we er […]

Geef je mening over het beheerplan voor de rivieren

De Waal, de IJssel en de Nederrijn vormen samen de Nederlandse Rijntakken. Binnen Europa is de natuur langs de Rijntakken heel bijzonder. Daarom zijn de Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Gelderland heeft een ontwerp beheerplan voor dit gebied gemaakt. Tot 20 juni ligt dit ter visie en kunnen zienswijzen worden ingediend. Op maandag […]

Niet nóg een crossbaan in de Graafschap

De GNMF roept de gemeenteraad van Bronckhorst op om niet mee te gaan met het plan voor de zoveelste crossbaan in het Nationaal Landschap de Graafschap. Het college van B&W heeft de raad gevraagd om hiervoor een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Omwonenden en natuurorganisaties (Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en GNMF) tekenden al […]

Nieuwe natuur langs rivieren door duurzame kleiwinning

Dankzij een goed ontwerp heeft kleiwinning geleid tot prachtige natuurgebieden langs de grote rivieren. Denk maar aan de Blauwe Kamer, de Leeuwensche Waard (foto) en de Millingerwaard. Deze en vele andere voorbeelden van duurzame kleiwinning zijn te vinden in het boek ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de grote rivieren’, een uitgave van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse […]

Cursus Wat te doen bij wildlifecrime?

Ook in Nederland komt wildlifecrime voor: het illegaal doden of vangen van wilde dieren en/of het opzettelijk verstoren of vernielen van hun leefgebied. Het Meldpunt Wildlifecrime probeert een goed beeld te krijgen van de omvang en aard van het probleem. Duidelijke meldingen zijn daarbij van belang. Maar hoe herken je wildlifecrime? Veel mensen willen wel […]

Topdag voor jutters langs Pannerdensch Kanaal

“Het zou niet zo moeten zijn, maar we hebben weer met veel succes de rommel langs de waterkant aan de Spijkse Dijk opgeruimd”. Dit meldt Riet de Bree van zangkoor PurSang uit Pannerden. Het koor is één van de negen verenigingen in de gemeente Rijnwaarden die op 22 april de uiterwaarden hebben schoongemaakt. Tijdens hun […]