Skip navigation MENU

Help ons Achterhoekse landschap verdwijnt! Teken de petitie!

Het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap waar iedereen zo trots op is dreigt te verdwijnen doordat houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden verwijderd. Dit heeft ook grote gevolgen voor de biodiversiteit. Insecten hebben geen plek meer en vogels geen voedsel. Wij roepen de gemeenten in de Achterhoek op om hier iets aan te doen.

Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ – 23 maart 2018 in Utrecht

Vrijdag 23 maart organiseren de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu het landelijke symposium ‘Eerlijk over vliegen’. De luchtvaart staat steeds meer ter discussie vanwege de fijnstofuitstoot, geluidsoverlast en de toenemende CO2-uitstoot. Het is tijd om de luchtvaartdiscussie een duurzamer richting op te sturen. Het doel van de dag is het debat in […]

Nieuwe aansluitroutes Lelystad geen verbetering

Op 21 februari 2018 presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen een aantal verbeteringen aan het ontwerp van de concept-aansluitroutes voor Lelystad. Voor Gelderland ziet de GNMF hierin echter geen noemenswaardige verbeteringen. ‘Gelukkig is de opening van Lelystad met een jaar uitgesteld. Dit geeft de minister de tijd om de routes alsnog goed te laten aansluiten’, aldus […]

Alexandra Da Silva: ‘Ik stook echt veel minder’

De gemeente Arnhem was afgelopen jaar één van onze ambassadeurs in het project Stookjerijk. Samen met woningcorporatie Volkshuisvesting hebben zij onder andere de woningen in de wijk Klarendal aangepakt. De woningen uit de jaren 80 hebben allemaal een compleet nieuwe (isolatie)jas gekregen. Resultaat: een modern complex, comfortabele woningen en tevreden huurders. Huurder Alexandra Da Silva: […]

Verkiezingsdebat 28 februari in Bronckhorst: Help ons Achterhoekse landschap verandert!

Het kenmerkende coulisselandschap in de gemeente Bronckhorst staat onder druk. Wat vinden de politieke partijen daarvan en wat gaan zij daar de komende vier jaar aan doen? Over deze en andere stellingen debatteren de zes lijsttrekkers van de politieke partijen op woensdag 28 februari in Hotel Bakker in Vorden. Inwoners zijn van harte welkom daarbij […]

Postcode Loterij schenkt 2,25 miljoen euro aan de Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties hebben tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré een cheque van 2,25 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. “Hier zijn we ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij mogen wij sinds 1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat […]

Pleidooi bij provincie voor natuurinclusieve landbouw

In Gelderland ligt een grote uitdaging om een landbouw te ontwikkelen met een duur­zame bedrijfsvoering, kwali­ta­tief goede producten en zorg voor de omgeving. De GNMF vraagt daarom bij Provinciale Staten om bij de actualisatie van de omgevingsvisie en -verordening, specifieke aandacht te geven aan omschakeling naar natuur­inclusieve landbouw. In onze nieuwsbrief voor PS van 15 […]

Prijs Groenste Project 2017 voor gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland wint de prijs ‘Groenste Project 2017’ van de Bomenstichting Achterhoek. De Bomenstichting beloont de gemeente voor haar lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond. […]

GNMF sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

De Natuur en Milieufederaties, waaronder de GNMF, steunen het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is. Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld […]

Seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ op 22 maart

Op 22 maart worden in Utrecht op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd. Met de milieustudie willen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verschillende manieren van draagvlak voor en participatie aan wind op land projecten bevorderen. Tijdens het eindseminar wordt […]