Skip navigation MENU

Miljoenen van Postcode Loterij voor natuur en mensen

De Natuur en Milieufederaties kregen van de Postcode Loterij opnieuw een vaste bijdrage van 2,25 miljoen euro. Dankzij deze steun kunnen zij zich blijven inzetten voor mooie en duurzame provincies. Dat maakte de Loterij bekend op het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Al eerder ontvingen de Natuur en Milieufederaties een extra schenking […]

Postcode Loterij schenkt 1,65 miljoen aan Energietuinen

De Postcode Loterij geeft een boost aan het opwekken van duurzame energie in zogenaamde Energietuinen door heel Nederland, met een extra schenking van 1.650.000 euro voor de Natuur en Milieufederaties. Dit werd op 1 maart bekend gemaakt in het RTL-4 programma 5 Uur Live. Met het project willen de Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat […]

Groene Kieswijzer Gelderland

Natuur, landschap, duurzame energie en ruimtelijke ordening behoren tot de grote thema’s voor de provincies. Zij nemen hierover de belangrijkste besluiten. Het is veel kiezers echter niet altijd duidelijk waarover die besluiten precies gaan. Laat staan hoe politieke partijen over de onderwerpen denken. Je vindt als kiezer groen een belangrijk thema, maar je weet niet […]

Gelderlander wil groene leefomgeving

Gelderlanders vinden het belangrijk dat de natuur- en landschapsgebieden rust en ruimte bieden voor mensen en dieren. Ook willen ze graag dat deze gebieden verbonden zijn, zodat dieren kunnen rondtrekken. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Gelderse natuurorganisaties is uitgevoerd. In aanloop naar de provinciale verkiezingen hebben Natuurmonumenten, […]

Boeiende ledenavond over natuurinclusieve landbouw

Met ongeveer veertig leden en vertegenwoordigers van aangesloten groepen hebben we op 20 februari gesproken over de inzet van de GNMF op het thema Landbouw en natuur. Het hoofdonderwerp van de avond was het Actieplan Natuurinclusieve landbouw, dat we momenteel samen met o.a. LTO en agrarische collectieven opstellen. Met dit Actieplan willen we de komende […]

Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De provincie is een belangrijke, zo niet dé belangrijkste overheidslaag als het gaat om het natuurbeleid en de financiering ervan. Ook in de energietransitie speelt de provincie een belangrijke rol. In samenwerking met de groene organisaties (Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting […]

GEA Masterclass over het klimaat drukbezocht

Het Gelders Energieakkoord organiseerde onlangs een Masterclass Klimaat voor de Gelderse volksvertegenwoordigers. De Kilimanjaro Lodge bij Burgers Zoo in Arnhem zat vol met afgevaardigden van Gelderse gemeenten, provinciale staten en de Gelderse waterschappen. Peter Drenth, gedeputeerde Energietransitie van provincie Gelderland, heette de deelnemers namens het GEA welkom op deze bijeenkomst. De Energietransitie is een grote […]

Teken ook voor bescherming Europese wateren

Ruim 300.000 mensen lieten al hun stem horen voor schone rivieren en meren in Europa. Tot 4 maart kun je ook jouw stem laten horen, zodat onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door Europese regelgeving. De Europese Commissie overweegt de regelgeving af te zwakken. De jarenlange inzet om ons water schoon te krijgen en […]

Aanbevelingen voor hoogwaardige inzet hout

Houtige biomassa moet als grondstof worden ingezet, niet als brandstof voor energieopwekking. Bij verbranding ervan komt CO2 vrij. Zelfs meer dan bij de verbranding van steenkool. Door hoogwaardige toepassing van houtige biomassa wordt CO2 juist vastgelegd. Hoogwaardige inzet van houtige biomassa past goed binnen de circulaire economie. Houtige biomassa is resthout dat vrijkomt in bossen […]

Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) verwacht het einde van kwetsbare natuur op de Veluwe, als Lelystad Airport wordt geopend. Nu al hebben heideveentjes, zand­verstuivingen en heischrale graslanden zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Als dit verder toeneemt door de laag overvliegende vliegtuigen, komt deze natuur nog verder in het gedrang. De GNMF vindt dat […]