Skip navigation MENU

Aan de slag met zonnevelden

De energie- en klimaatopgave waar Nederland voor staat is enorm. Uit alle scenario’s blijkt dat zonnevelden daar deel van uitmaken. Inmiddels worden gemeenten overspoeld met aanvragen. Om problemen vergelijkbaar met windenergie te voorkomen, zijn goede regelgeving en ruimtelijke ordening nodig. De GNMF heeft een aantal notities van collega-organisaties, gemeenten, provincies en adviesbureaus doorgenomen en met verschillende betrokkenen in de sector gesproken, zowel over beleid als inpassing en ontwerp. Dit heeft geleid tot een handreiking, die u kunt gebruiken bij het maken van beleid voor zonnevelden. In de handreiking staan ook een aantal vragen waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Waar mogelijk geven wij oplossingsrichtingen.

GNMF als partner

We zijn als Gelderse Natuur en Milieufederatie inmiddels op verschillende plekken actief betrokken bij het vraagstuk van ruimtelijke inpassing van duurzame energie (zon en wind). Gemeenten en regio’s kunnen een beroep op ons doen om met behulp van een goed opgezet participatieproces te komen tot (regionale) energiestrategieën en goede beleidskaders voor de inpassing van duurzame energieproductie. Neem gerust contact met ons op.

Handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners, Natuur en Milieufederaties, juni 2019

Aan de slag met zonnevelden?

Wissel eens vrijblijvend van gedachten met de GNMF en leer van onze ervaringen. Neem contact op met Alex de Meijer.